Suraawwan filatamoo Afriikaa torban kanaa: Bitooteessa 2-8, 2018

Suuraawwan filatamoo torban kanaa guutuu ardii Afriikaa keessaa filataman.

Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Guyyaa jalqabaa deegartoonni Al Ahalii Masirii tibba mo'iicha gareeGaree Munaan Gaaboon 4-0 mo'ate istaadiyoomii Kaayiroo addunyaa baay'ee miidhagsanii turan.
Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Miseensonni garee Akrobaaii Keeniyaa Ergamtoota Kiberaa kun tibba agarsiisa Naayiroobiitti gaggeefameetti ibida afura baafatte guyyaa Roobii.
Image copyright AFP
Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Taatuun Keniyaa Lupitaa Nyongoo tibba sirna Oskaaratti guyyaa Dilbataa rifeensa ishee barechifachuuf kuula warqeetti fayyadamuun haala aadaa Ruwaandaatti tolfatte.
Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Haala qillensaa qorraa ''Bineensa Baharaa dhufeen umameetiin'' biyyoota Awuroppaa rakkisaa ture torban kana tulluwwan Morokkoo irratti cabbii roobaa jira.
Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Maatiin kun kanneen walitti bu'iinsa DR Koongoo baqachaa jiran bidiruutti fayyadamuun haroo Albartaa qaxxaamuruun Yugaandaa gahaa jiran keessa tokko.
Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Guyyaa Wiixataa dubartoonniiifi dhiiroonni Siraaliyoon naannawa magaalaa Kaaba Maakeniitti warqee barbaacha dhoqeefi cirrachaa walitti qabuuf hojachaa turaniidha.
Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Guyyaa Roobii filannoo biyyattii gaggeefameen seera qabeessaafi nageenya ture- mormiiwwan muraasa ala waajjira paartii Mormituu Siraaliyoon (SIPP) lafa namni kun itti qabameen alatti.
Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Ivoorii Koosti keessatti, mormii barmaata awwaalcha biyyattii sirrii miti jedhan haala kanaan ibsatanii ture.
Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Garee baqattoota Ertiraa Israa'el keessatti argamanii jiddu gala turmaataa Holot gadhiisuuf yoo jedhan haala kanaan suraa ka'an ture. Jiddu galli lafa ongee jidduutti argamu kunis, cufamuuf. Haa ta'u malee hanga warreen achi keessa tursiifaman deebii'anii galanitti bahanii daabii'uuf bilisa, akka gabaasa EPA tti.

Naannawaa BBC