Dhimma basaasaa Raashiyaa irratti Teerezaa Meey Moskoo biraa ibsa fedhu

Teerezaa Meey Bitootessa 12 2018 miseeonsota Paarlaamaa yeroo haasofsiisan
Goodayyaa suuraa Teerezaa Meey mana maree nageenya biyyaalessa waliin erga mari'atan booda miseensota paarlaamaatti yoo dubbatan

Moskoon Kibxata har'aa hanga halkan qixxeetti summiin ergaa narvii irraa qaamolee kaanitti ergu akka cituuf taasisu afaan Ingiliziin 'nerve agent' jedhamuufi Raashiyaan hojjetame basaasaa duraanii Sargey Iskiripaal fi intala isaaniif akka kenname haa ibsituuf yeroo kaa'ame.

Ministirri muummee Yunaayitid Kingidam akka jedhanitti Raashiyaan badii kanaaf itti gaafatamuu qabdi.

Ministirri dhimma alaa Yunaayitid Isteet Reeks Tiilarsan yaada Teerezaa Meeyin walii galaniiru.

Moskoon garuu himannaa 'bu'uura hin qabne' kan jette.

Dubbii isaanii miseensota Paarlaamaaf taasisanin summiin itti fayyadaman 'Novichok' jedhama. Innis summii waraana keessatti kan ooluufi Raashiyaadhaan kan hojjetamedha jedhaniiru.

Dabalanis, mootummaa Raashiyaatin kallattiin nutti raawwate yookin immoo mootummaan biyyasii summiin badaa kuni harka nama kaani akka seenu taasiseera jedhan.

Sababni Raashiyaa irratti akka quba qabnu nu taasiseef, ''seenaa biyyattiin ajjeechaa mootummaan deeggaramuu irratti qabduufi ilaalcha Raashiyaan namoota isaan ganan du'aan akka ajjeeftu waan xiinxalleefi'' jedhaniiru.

Waajjirri dhimma biyya alaa Yunaayitid Kingidam ambaasaaddarri Raashiyaa Ingilizii jiran ibsa akka kennanif gaafataniiru.

Hanga halkan qixxee har'aatti Raashiyaan 'deebii amansiisaa' yoo hin deebisne Yunaayitdi Kingidam 'humni seeraan alaa'' Moskoodhaan akka hojiirra oole fudhanna jedhaniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata