Filannoo Raashiyaa: Vilaadmir Puutin sagalee fagoon morkattoota isaanii irra-aanan

Pirezidantiin Raashiyaa Vilaadimir Putin yeroo ramaddiin waancaa addunyaa 2018 bahe, masaraa Konstantin, Waxabajjii 25, 2015 Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Obbo Puutin waggoota 20'f pirezidantii ykn ministira muummee turan

Vilaadmir Puutiin filannoo pirezidantiitin sagalee olaanaa waan argatanif waggoota jahan dhufanif Raashiyaa bulchuufi.

Sagalee kenname keessaa garri caalu lakka'ame Puutiin dhibbantaa 76 akka argatan komishiniin giddugaleessaa beeksiseera.

Hogganaan paartii mormituu cimaa biyyatti Alekseyi Naavalni dorgommii irraa dhorkamani ture.

Sagaleen kenname akkuma ifa ta'en namoota gammachuu ibsachuuf daanditti bahanif Puutin yeroo dubbatan ''namoonni sagalee kennan milkaa'ina yeroo darbe hubataniiru'' jedhaniiru.

Filannoo biraaf akka dorgoman yeroo gaafatamanitti garuu gaazexessaa isaan gaafatetti kolfaniiru.

''Waan ati jettu nama kofalchiisa. Hanga waggaa 100 ta'utti addana waan turu sitti fakkaataa? Lakki!'' jedhaniiru.

Caalmaan sagalee durumaa eegamee ture. Isa bara 2012 sagalee dhibbantaa 64 argatanis haalaan ni caala.

Obbo Puutinitti dorgomaan itti dhiyaateefi dureessi Paavel Girudinin jedhaman sagalee dhibbantaa 12 argataniiru.

Namoonni bahani filatan dhibbantaa 67 dha.

Gareen duula filannoo Obbo Puutin ''injifannoo amanun nama dhibu,'' jedhaniiru.

Haa ta'u malee, bakkeewwan tokko tokkotti nyaatni tolaan gatiin meeshaaleen nyaataa gurguramanis gad-qabameera.

Viidiyoowwan waraabaman akka agarsiisanitti buufataalee filannootti adeemsonni filannoo hin hordofne jiraachuu agarsiisu.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata