Mucaan Somaaliyaa akka aangoo motummaa hinfudhanneef Al-Shabaab sodaate

Faysal Abdullahi Omar Image copyright Faysal Abdullahi Omar
Goodayyaa suuraa Omaar erga xalayaa aangoo keennameefiin booda guyyootaaf osoo mana barnootaa hin deemiin hafu dubbata.

Mucaan dhalataa lammii biyya Somaaliyaa kan waggaa 16 aangoo komishinarummaa bulchiinsa godina biyya Somaaliyaa sababii sodaa nageenyaatii diduunsaa dhagahame.

Faaysaal Abdullaahi Omaar bakka Jowhaar jedhamuufi wajjira mummee Kibba baha bulchiinsa Hirishaabeeletti ture aangoo fudhachuuf kan ture.

Barataan sadarkaa lammaaf kun BBC'tti akka himeetti, aangoo kun xiyyeefannaa garee loltoota Al shabaab akka isa hintaasifne sodaachuun dide.

Garee loltutaas naannicha keessa socha'aa jiru.

Omaar akka jedhutti, waa'ee angoo'ichaa ilaalchisuun namni isaa mariisise hinturre. Ango'ichis oggantoota gosaa Somaaleetiin kennameef. Inni garuu aangoo sanarra barnoota isaa irratti xiyyeefachu barbaade.

"Amma sadarkaa lammaaffan barachaa jira. Baatii muraan booda nan xumura. Achinis Yunivarsitii galuun eeggeere kiyya cimfachuun barbaada,'' jechuun ture Omaar BBC tajaajila Somaaliitti kan hime.

Akka jedhettis erga xalayaan isa qaqabeen booda guyyoota muraasaaf mana barnootaa dhaqu dhaabe.

Maatiin Omaar ammoo waa'ee angoo irratti badaa hingammanne. Miseensoonni hawaasichaa garuuu osoo dargaggootaas fakkeenya ta'ee carraa garii ta'u itti himu,'' dubbata.

"Akkan hojii kana fudhadhuuf namoota na jajjabeessan baayyeen arge,'' jedheera.

Jowhaar magaalaa guddittii Moqaadishoo irraa gara Kaabaatti kan argamu yoo ta'u, to'annoo motummaa Somaaliyaa jalatti argamti. Al Shabaab ammoo naannoolee ollaa toa'ata.

Torban muraasaan dura, miseensi mana mareefi ministirri godinaamilishoota naannichaatiin ajjeefamanii turan.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata