Ispoortii Addunyaa: Suuraalee torbee kana jaalataman 10

Suurota Ispoortii torbee kan addunyaarratti kaafaman keessaa adda ta'uun filataman

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Wichiitaa, Amerikaa, Sadaasa 17: Garee kubbaa kaachoo Kolleejjii Michigaan wayita galchii abbaa qabxii 3 Joordaan Puule'n galcheen morkattoota isaanii galchii 64-63 injifatan miira gammachuu ture mul'isa.
Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Piyoongichaan Kooriyaa Kibbaa, Sadaasa 18: Sangantaa cufiinsa Olompiikaa Gannaa Kooriyaa Kibbaa Istaadiyoomii Piyoongichaangitti, suuraa wayita Faajjii baattotni biyyoota addunyaa faajjii biyya isaanii qabatanii deeman.
Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Anistaad Noorwaay, Sadaasa 11: Lammiin biyya Indiyaa Leelaa Kirishnaan Geengoo Arkitik keessatti shaakala cabbiirra sigaagaachuu erga xumuree booda wayita cabbii dinqisiifatu.
Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Leesester, Inglaand Sadaasa 18: Peedroon tapha Cheelsii waliin taphatan irratti erga goolii galcheen booda gammachuusaa faajjii Koornaa dhiituun wayita ibsu.
Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Areesh Bufoor, Fraans Sadaasa 14: Dorgommii Tuur de fraans cabbiirra sigigaachuu Piyeera Mentaa naannoo bufoor.
Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Yunaatid Isteets, Kaalifoorniyaa, Sadaasa 18: Hu'aan Maartiin del Potroo Rogeer Federeriin yoo injifatu.
Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Yunaaytid Arab Emireet, Dubaay Sadaasa 16: Namoonni lama waldhaansoo tapha aadaa paakistaan irratti yoo hirmaatan suura agarsiisu. Taphni kun Dangal ykn Kushtii jedhamuun beekama.Taphni kun tapha daqiiqaa 15 ti.
Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Jaapaan, Fijii Sadaasa 15: Waldorgommii cillimfoo lixuu addunyaa kan meetira 10 irraa suura fudhatame.
Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Cheltenhaam Ingilaand Sadaasa 16: Dorgommii guluffii Fardeenii namoonni 262,637 ta'an daawwatanirraa suura fudhatame.
Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Dubaay Yunaaytiid Arab Emireet Sadaasa 16: Hasan Hamaada utaalcha dheeraa waldorgommii dubaayitti qophaayerratti wayita utaalu suura fudhatame.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan