Filannoo Masirii: Lammiileen Pireezidantii filachuufi

Abdul Fattah al-Sisi and Mousa Mostafa Mousa Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Abdulfattaa Alsiisii fi dorgomaa isaanii Moosaa Musxafaa Moosaa

Filannoo wiixata eegaluun lammiileen Masirii pireezidantii haaraa filatu. Pireezidantiin amma aangoorra jira Abdulfattaa Alsiisii sagalee guddaan akka injifatu eegama.

Erga kaadhimamtoonni mormitootaa hedduun dorgomichaa keessaa bahanii booda shakkiin injifannoo Alsiisiirra ture xiqqaateera.

Morkataan tokkichi hafan badaa kan hin beekamne Moosaa Musxafaa Moosaa yoo ta'an, kanaan dura deeggaraa Alsiisii turan, lammata filatamuu pireezidantichaas ni deeggaru.

Lammiilee miliyoona 84 kan qabdu Masiriin siyaasaa biyyoota jiddugala bahaa keessatti shoora guddaa taphataa jirti.

Maaliif dorgomtooti lama qofa ta'an?

Jalqaba kaadhimamtoonni 7 filannoo pireezidantummaa kanaaf dhiyaatanii turan, booddee garuu keessaa of baasan.

Abukaatoo mirga namoomaa kan ta'an Kaaliid Alii fi Ministirri Muummee duraanii Ahimad Shaafiiq lamaanuu doorsisa himatanii dorgommicha keessaa of baasan.

Ajajaan raayyaa waraanaa Masirii duraanii Samii Anaan Amajjii keessa pireezidantummaaf dorgomuuf yaada akka qabu erga himee booda qabamee hidhame.

Namni beekamtii cimaa qabu adda durummaan pireezidant Alsiisiin morkata jedhamee eegame isa ture.

Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Baasii ergaa namoonni akka filatan jajjabeessu

Aanga'oonni biyyattii namoonni bahanii akka sagalee kennan awutobisoota sagalee guddituun ergaa namoota daddamaqsan dabarsa magaalaa Kaayiroo keessa bobbaasanii turan.

Dhimmoonni ijoo maali?

Pireezidant Alsiisiin bara 2013 erga humni waraanaa Mohammad Moorsii aangoo irraa darbatee as aangoo irra jiru. Filannoo bara 2014 sagalee guddaan injifatan.

Deeggartoonni isaa akka jedhanitti bara pireezidantummaa isaa kan jalqabaatiin, biyya erga bara 2011ti tasgabbii dhabde turte tasgabbeessuu danda'eera.

Qeeqxonni garuu filannoo mormitoonni ciccimoo irratti hin hirmaanneefi sagaleen kennames iftooma hin qabu jechuun qeequ.

Image copyright Reuters

Marsaa lammataa kanas Alsiisiin akka mo'atan shakkiin hin jiru garuu lakkofsi namoota sagalee kennanii mormisiisaadha. Kunis mormitoonni lammiileen akka sagalee hin kennine waamicha gochaa waan turaniifi.

Jeequmsi jiraa?

Guyyaa filannoon dura Ministirri biyya keessaa Masirii, poolisiin hidhattoota jaha warra hogganaa nageenyaa biyyatti ajjeesuuf socho'aa turan jedhe ajjeesuu dubbataniiru.

Jeneraal Mosxafaa al-Namir boombii konkolaataa isaan konkolaachisaa turan jalatti darbatameen osoo hin miidhamiin hafaniiru. Haleellaa kanaan qondaalonni poolisii lama ajjeefamanii jiru.

Ministirichi ibsa kanaan mana miseensoti 'Warraaqsa Hasaam' jedhamu itti fayyadaman hordoffiin bira gahuufi dhukaasa banameenis hidhattoonni warraaqsichaa ajjeefamuu himaniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata