Taateewwan ciccimoo dubartoota Afriikaa, kitaabarraa,
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Mata dureewwan walitti dhiyaatan