Kiim Joong-un dhuguma baaburaan Beejiing deemanii?

Qondaalli poolisii tokko Beejiing keessatti kan argamu waltajjiiTiyaanameen Isquweere mootooraan marsee to'ataa ture. Bitootteessa 27, 2018. Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Qoondaalli sadarkaa olaanaa yeroo ammaa Beejingiitti argamu hogganticha Kooriyaa Kaabaa akka ta'e yaadama.

Qondaalli olaanaan Kooriyaa Kaabaa utuu hin yaadamiin Beejiing gale sun, hogganaa guddicha Kiim Joong-un ta'uu mala tilmaammiin jedhu dabalaa dhufeera.

Miidiyaaleen Jaappaan jalqabarratti, haala nageenyaa cimaan kan simatame abbaan aangoon guddaan tokko baabura dippilomaatii Kooriyaa Kaabaan dhufeera jechuun gabaasanii turan.

Kooriyaan Kaabaas eenyummaa qondaala kana kan quba hin qabne ta'u ibsite, garummoo haalicha ''qalbeeffatte hordofaa'' akka jirtu dubbateetti.

Kiim erga bara 2011 aangoo irra bahanii as yeroo jalqabaaf daawwannaa isaan biyya alaatti godhan ta'a jedhameera.

Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Poolisoonni Chaayinaa qondaalota Kooriyaa Kaabaati warra jedhamanii amanaman kana karaa cufuun wayita abarsan.

Gama Chaayinaa irraas ta'e Kooriyaa Kaabaan yaadni kenname kan hin jirre ta'us daawwannaan akkana kun akka jijjiirama guddaatti ilaalama.

Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp haala hin yadaminiin affeerraa wal arguu Kiim Joong-un ji'a darbe keessaa godhaniif tole jedhanii simachuun isaanii ni yaadatama.

Kanumaan walqabatees haala walxaxaa ulaagaalee dipiloomasii mijeessuuf qondaalonni harka lafa jalaan irratti hojjetan akka jiranis ni amanama.

Akka xinxaltoonni jedhanitti, walgahii jedhame kana dursuun Kooriyaan Kaabaa hariiroo diinagdee guddaa kan waliin qabdu Chaayinaa waliin wal arguuf ta'u akka hin oole dubbatu.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata