Chaayinaa fi Kooriyaan Kaabaa daawwannaa Kim Joong-un mirkaneessan

Kim Joong-un fi Xi Jinpiing magaalaa Bejiing keessatti Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Hiriyoota gaarii?

Qondaalli Kooriyaa Kaabaa Chaayinaa daawwate eenyu akka ta'e tilmaammii guyyootaaf godhamaa erga ture booda, hogganticha Kooriyaa Kaabaa Kim Joong-un akka ta'e mirkaneeffame.

Dawwannaan Chaayinaa fi Kooriyaa Kaabaan mirkaneeffame kun, Kiim erga bara 2011 keessa aangoorra bahanii as yeroo jalqabaaf ifatti daawwannaa godhaniidha.

Kiim hoogganaa Chaayinaa Shii Jinpiing waliin Bejiing keessatti ''maree milkaawaa'' akka qabaatan, dhabbanni oduu Chaayinaa Shiinhu'aan gabaaseera.

Chaayinaan michuu diinagdee Kooriyaa Kaabaa ishee guddoo wayita taatu, marii Kooriyaa Kibbaa fi Ameerikaa waliin karoorfatte dursuun Bejiingiin mariisisuunshees kanuma dhugoomsa jedhameera.

Kiim Pirezidaantii Kooriyaa Kibbaa Moon Jae-in waliin caamsaa keessa, Pirezidaantii Ameerikaa Donaald Tiraamp waliinis baatii Eblaa keessa walitti dhufu jedhamee saganteeffamee jira.

Daawwannaan Bejiingitti godhan kun marii karoorfamee jiru kanaaf akka qophii Kooriyaan kaabaa taasiftetti ilaalama.

Image copyright CCTV
Goodayyaa suuraa Hoggantoonni lamaan haadha warraa isaanii waliin TV Chaayinaarratti wayita mul'atan

Turtii daawwannaa isaanii keessattis Kiim meeshaa waraanaa niwukileera isaanii dhiisuuf akka murteessan gita isaanii kan ta'an pirezidaantii Chaayinaatti kan mirkaneessan wayita ta'u, kunis haal duree waliinii jechuunis akka dubbatan dhabbanni oduu Shiinhu'aan gabaaseera.

''Dhimmi niwukileeraa naannoo galoo galaana Kooriyaa keessaa dhabamsiisuu kun kan furmaata argatu, yoo Kooriyaan Kibbaa fi Ameerikaan tattaaffii nuti nageenya fiduuf goonu fudhataniidha,'' jechuun Kiim dubbachuun isaaniis dabalataan gabaafameera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata