Filamuu Dr. Abiy Ahimad irratti miidiyaaleen hawaasummaa fi kanneen biroo maal jedhan

Barruulee Sandaq Magaalaa Finfinneetti Image copyright Bashir Abdikadir Farah
Goodayyaa suuraa Fuulli jalqabaa gaazexaa 'Sandaq' kana Afaan Amaaraatiin maxxanfamu har'a ganama kana maxxansee bahe

Manni maree Adda Dimookiraatawaa Warraaqsa Uummattoota Itoophiyaa torban darban keessa gabaasawwan koree hojii raawwachiftuu dhaabbatichaa erga gamaggamee booda, Dr. Abiy Ahimad Dura taa'aa, Obbo Dammaqaa Makonnin ammoo ittaanaa dhaabiichaa gochuun filateera.

Kanumaanis BBC dabalatee miidiyaaleen addunyaa garagaraa oduu kana gabaasaa jiru. Miidiyaalee hawaasumaarrattis akkasuma.

'Filannoon [Dr] Abiy Ahimad demookraasiif injifannoodha,'' jedhan fayyadamaan tokko.

Namoonni kaanis erga baga gammadde jedhanii booda, hojii guddaatu fuulduratti eeggata jedhaniiru.

Kaanis walaloon miira itti dhagahame akkasitti ibsataniiru.

Dr. Abiy Ahimad seenaa Itoophiyaa keessatti ministira muummee bifa diimokiraatawaa ta'etti siquun filame isa jalqabaati.

ADWUI'f hoggana gahuumsa qabu filachuu keessatti qooda dhaabni naannoo Amaaraa (WDSA) bahe ibsuuf wanti dubbi himaan mootummaa naannichaa Obbo Nigusuu Xilaahun Facebook irratti barreessanis xiyyeeffannaa miidiyaalee argateera.

Dhaabbileen miidiyaa kanneen akka Al Jazeera English gabaasaniiru.

Ministirri muummee haaraa na gaddisiisu, Yeroo kanatti ministira muummee ta'uun, abidda keessatti akka darbatamuuti kan jedhanis hin dhabamne.

Warri kaanis muudama kanaaf galata kan fudhatan pireezidantii naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaati jedhu.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata