Suuraalee dinqisiisoo Afriikaa torbee kanaa Bitootessa 23-29, 2018

Filannoo suuraalee dinqisiisoo guutuu Afriikaa fi Afriikaanota addunyaa bakka gara garaa torbee kanaa.

Filannoo pireezidaantummaa Masirii guyya lammataa, dubartii alaabaa biyyattii jalatti shubbistu, Bitootessa bara 2018 Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Filannoo pireezidaantummaa Masirii guyya lammataa, dubartii alaabaa biyyattii jalatti shubbistu.
Kunis shubbisa biraati - suuraan jalaan mul'atu kan pireezidant Abdulfattaa Alsiisiiti, barreeffamichi ammoo " deemaa filadhaa" jedha, Bitootessa bara 2018 Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Kunis shubbisa biraati - suuraan jalaan mul'atu kan pireezidant Abdulfattaa Alsiisiiti, barreeffamichi ammoo " deemaa filadhaa" jedha.
Loltuu guyyaa filannoo pireezidantummaa Masirii, Bitootessa 28 2018. Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Faallaa sanaa eegumsa waraanaa cimaatu ture.
Laayibeeriyaatti filannoon pireezidantummaa dhaabsifamee ture akka itti fufu manni murtii murteessuun lammiilee gammachiise. Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Fiixee Ardittii gama biraatti yoo ceenu. Laayibeeriyaatti filannoon pireezidantummaa dhaabsifamee ture akka itti fufu manni murtii murteessuun lammiilee gammachiise.
Dubartii balfa keessaa waa barbaadaa jirtu. Bitootessa 28, 2018. Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Warreen aangoof dorgoman jireenya lammiilee hiyyeeyyii akka dubartii kanaa jijjiiruuf maal hojjetu kan jedhu gaaffii namoonni kaasaa jiranidha.
Shubbisa aadaa gaggeessaa pireezidantii Bootswaanaa Sambata aangoo gadhiiseef kibxara raawwate. Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Shubbisa aadaa gaggeessaa pireezidantii Bootswaanaa Sambata aangoo gadhiiseef kibxara raawwate.
Roobii darbe namni siyaasaa Hassan Ayariga, Ameerikaan Gaanaa akka buufata waraanaatti fayyadamuu ishee mormuun fardaan magaalaa Akraa keessa deemaa ture. Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Roobii darbe namni siyaasaa Hassan Ayariga, Ameerikaan Gaanaa akka buufata waraanaatti fayyadamuu ishee mormuun fardaan magaalaa Akraa keessa deemaa ture.
Kamisa darbe dhukkeen bubbee cimaan ka'e magaalaa Kaartuum haguugee, aanga'oonni imala xiyyaaraa haquufi baruumsa cufuuf dirqamanii turan. Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Kamisa darbe dhukkeen bubbee cimaan ka'e magaalaa Kaartuum haguugee, aanga'oonni imala xiyyaaraa haquufi baruumsa cufuuf dirqamanii turan.
Jimaata boombii magaalaa Moqadiishuu keessatti dhuka'een baajaajiin kun akkanaan barbadoofte. Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Jimaata boombii magaalaa Moqadiishuu keessatti dhuka'een baajaajiin kun akkanaan barbadoofte.
Hage Geingob.Kun amoo guyyuma sana Chaayinaatti wayita barattoonni pireezidantii Namiibiyaa simachuuf hiriiran ture. Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Hage Geingob.Kun amoo guyyuma sana Chaayinaatti wayita barattoonni pireezidantii Namiibiyaa simachuuf hiriiran ture.
Wal'aansoo cimaa taphattoonni Raagbii Keeniyaa dilbata waancaaf taasisan. Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Wal'aansoo cimaa taphattoonni Raagbii Keeniyaa dilbata waancaaf taasisan.
Ijoolleen kun ammoo Morokootti wayita kubbaa taphatan, kunis dilbata ture. Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Ijoolleen kun ammoo Morokootti wayita kubbaa taphatan, kunis dilbata ture.

Suuraaleen AFP, Reuters, EPA and Getty Images.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata