Kun mana hidhaa mijataafi bareedaa idil-addhunyaatii?

Kun mana hidhaa mijataafi bareedaa idil-addhunyaatii?

Manni hidhaa kun dhuguma isa mijataafi bareedaa addunyaa kanataa ta'innaa laata?