Ambaaleen durii gati jabeeyyii ta'an garee Leellistoota Islamaatiin Liibiyaa keessaa saamamaa jiru
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Ambaaleen garee Leelistoota Islaamaan saamaman kun Ispeen keessatti gurguramaa jiru.

Ammbaaleen durii Liibiyaa keessa bakka gara garaatti garee Leellistoota Islaamaatiin saamamanii Ispeen keessatti gurguramaa jiru. Hanga ammaatti namoonni lama to'annaa jala oolaniiru.