Dhaabbanni itti-fayyadama kemikaalaa dhorku dhimma basaasaa Raashiyaa summaa'e irratti walgahuufi

Sargey Iskiripaal fi intala isaanii Yuuliyaa,
Ibsa waa'ee suuraa,

Sargey Iskiripaal, 66, fi intalli isaanii Yuuliyaa, 33, summii narvii miidhu 'Novichok' jedhamun summaa'an

Dhaabbanni itti-fayyadama kemikaala waraanaa dhorkuf hojjetu Heegitti wal argee dhimma basaasaa Raashiyaa fi intala isaanii Yunaayitid Kingidamitti summaa'an irratti mari'achuufi.

Walgahiin kuni biyya wanta akkanaa hin goone jette, Raashiyaadhaan waamame.

Mootummaan Yunaayitid Kingidam garuu Raashiyaatu himatamu qaba jedha.

Wanti mudate kuni waldhabdee dippilomaasii guddaa biyyoota hedduu gidduutti uumeera.

Gaafa Kibxataa laaboraatorin Portan Daawon jedhamuufi UK'tti argamu madda summii kanaa dubbachuun hojii isaanii akka hin taane ibsun garuu 'harki mootummaa' keessa jiraachuu danda'a jedhaniiru.

Isa Raashiyaan summiin basaasichiifi intalli isaanii irratti argame waraana UK irraa argame jedhu hogganaan iolaanaa laaboraatarichaa Gaarii Ayitkenhiid himaniiru.

Raashiyaan akka miseensa dhaabbata kemikaala waraanaa dhorkuf dhaabbatetti walgahii waamuu dandeessi.