Guutuu Abarraa: Baandii Gadaaa deebisnee ijaaruuf jirra

Miseensoota Baandii Gadaa durii keessaa Tottobaa Margoo fi Hirphaa Gaanfuree, akkasumas miseensota haaraa dabaluun baandii kana deebisanii ijaaruuf hojjachaa akka jiran kan dubbatu artistiin Oromoo biyya Noorweey jiraatu Guutuun Abarraa Galataa BBC waliin turtii taasiseera.