Hindii Kibbaatti viidiyoon arbaa osoo tamboo haarsuu waraabamee gaaffii uumaa jira.

Saayintistoonni bosona Hindii Kibbaa keessatti arba tamboo haarsu erga viidiyoodhaan waraabamee argamee booda qorannoo dabalataa akka barbaachisu himaa jiru.