Gaazexessitoonni Gaanaa 'sobaa' biyyatti deebifaman

Ateeletota Gaanaa dorgomii dhiheenyaa irratti qooda fudhatan

Madda suuraa, Reuters

Gaazexessitoonni biyya Gaanaa 50 ta'aniifi dorgommii ispoortii biyyoota 'commonwealth' gabaasuuf gara Awustiraaliyaa galuuf yaalan gaaffii ispoortii ilaalchisuun gaafataman deebiisuu dadhabusaaniin qabamuun biyyatti deebiifaman.

Jarri deebiifaman kunneenis galmee dhugaafi vizaa kan qaban yoo ta'eyyuu, gaaffiiwwan ispoortii eenyumtuu deebiisu danda'u waan kufaniif qabamuun to'annaa jala olfaman.

Ministirri Isportii Ittaanaan biyyattii Pi'oos Enam Hadidze qorannoo gaggeefamaa jiraachuu himaniiru.

Haa ta'u malee, ministeerri isaanii akka visaa argatanii gargaarsa taasifamee keessaa harka qabaachuu haalaniiru.

Haaluun kunis kan dhufe erga warra deebiifaman keessa tokko raadio biyya Gaanaatti argamu, Atinkaa FM jedhamutti qondaaltooti Koree Ispoortii Olompika Gaanaafi Ministeerri Ispoortii akka isaanii dorgommichaaf vizaa gaazexessummaa argataniif jecha doolaara 2,000 fi 5,000 jiddu ta'u kanfaluusaanii himeen booda ture.