Winii Maandeellaa eenyuudha?

Winii Maandeellaa eenyuudha?

Winii Maandeellaa haadha warraa Nelsan Maandeellaa duraaniifi fakkeenya qabsooftotaa kan taatee boqachuunshee dhagahameera. Waa'ee eenyummaashee baruuf viidiyoo kana dowwadhaa.