Dubbii summii Raashiyaa: Yuuliyaa Iskiripaal 'guyyuu jabina argachaa jirti'

Suuraa Yuuliyaa Iskiripaal miidiyaa hawaasummaarraa

Madda suuraa, Yulia Skripal/Facebook

Ibsa waa'ee suuraa,

Addee Iskiripaaliifi abbaanshee erga balaa kanaa hospitaala Saalisbarii keessa jiru

Poolisiin UK intala basaasaa Raashiyaa duraanii Sargeey Iskiripaal bakka bu'uun yeroo duraaf ibsa kenne.

Ibsa kanarratti Yuuliyaan 'guyya guyyaan jabinnishee dabalaa jiraachuu' himameera.

Addee Iskiripaal, gannishee 33, fi abbaanshee hospitaala kibba Ingilaand, Saalisbarii argamu keessatti argamu. Halellaan kunis magaalaadhuma sana isaanirra gahe.

Ministeerri Dhimma Alaa UK waan jedhe, lammiin Raashiyaa Addee Iskiripaal, deeggarsa Raashiyaa fudhachuu didde.

Embaasiin Raashiyaa Landan keessa jiru, torban darbe erga Yuuliyaan dammaquun ishee barameen booda, ishee ilaaluu qabna jechuun mormaa turan.

Guyyaa Kamisaa ammoo, TV'n Raashiyaa tokko, waraabbii bilbilaa Yuuliyaa fi firashee tokko waliin tasaifamedha jechuun qilleensarra oolcheera.

Haa tahu malee, waraabbiin kun sirrii tahuu fi dhabuun hin mirkanoofne.

Abbaanshee Obboo Iskiripaal, gannisaanii 66, ammas hospitaala keessa osoo hin dammaqin jiru.

'Kophummaa koo naa kabajaa'

Ibsa poolisiin gadhiifame kanarratti, Yuuliyaan ergaawwan 'si haa maaru' hedduu isheef dhufaa jiran galateeffateetti.

''Torban tokko duran dammaqe. Jabinni koos guyyuu dabalaa jira,'' jedha ibsicharra.

''Ta'iin kun kan bitaa namatti galu tahuu hubachuu dandeessu jedheen amana. Kanumaafuu wayita dandamannaa koo kanatti, kophummaa koo fi kan maatii koo akka nuuf kabajjan nan abdadha.''