Tiraamp Siiriyaadhaa loltoota akka hin baasneef amansiisuu Imaanu'eel Maakroon dubbatan

Imaanu'eel Maakroon Image copyright AFP

Pireezidantiin Faransaay Imaanu'eel Maakroon, Ameerikaan Siiriiyaa keessaa loltoota akka hin baasneef, ''inumayyuu yeroo dheeraaf akka turan'' Tiraampiin amansiisuu dubbatan.

Jalqaba ji'a kanaa irratti loltoonni Ameerikaa Siiriyaa keessa jiran akka ba'an Tiraamp beeksisanii turani.

Sanbata darbe US, Faransaay fi UK'n waliin ta'uun haleellaa buufataalee meeshaa keemikaalaa Siiriyaa irratti raawwatanii turani.

Haleellaan taasifamu garuu murtaa'aa akka ta'uuf Tiraampiin amansiisuu Mr Maakroon dubbataniiru.

Dursitoonni walitti dhufeenya gaarii qaban lameen, haleellaa kanaan dura yeroo heddu mari'ataniiru.

Haasaa Maakrooniin booda ''Kaayyoon Ameerikaan loltoota daftee baasuuf qabdu hin geeddaramne, pirezidantiin keenya dubbicha haalaan ifa godhaniiru'' jechuun dubbi himtuun Huwaayitaawus Saaraa Saandarsi dubbattee jirti.

Saaraa Saandarsi itti dabaluun, ''Ameerikaan hanga IS Siiriyaa keessaa badu fi deebi'ee akka hin dhufne mirkaneessitutti, kutannoo qabdi'' jettee jirti.

''Ameerikaan haala kamiinuu Siiriyaa keessatti yeroo dheeraaf turuuf kaayyoo hin qabdu'' jechuun, Tiraamp Jimaata darbe haasawa ummata Ameerikaaf taasisaniin himanii turan.

Maakroon maal jedhani?

Gaaffiif deebii kallattiin Tv irratti darbeen, Tiraamp guyyoota kudhan dura akka ba'an beeksisuu yaadachiisuun, ''nutu yeroo dheeraaf akka turaniif amansiise'' jedhani.

''Erga dubbichi Tiwiitar irratti afarsameen booda haasawa bilbilaan taasifneen, haleellaan taasifamus murtaa'uu qaba kan jedhu irratti wal amansiifnee turres'' jedhaniiru.

Wanti Tiraampi Tiwwitar irratti maxxansan akkas jedha ture, ''Warri Raashiyaa qophaa'aa, bifa haaraafi qaxalee ta'een isinitti dhufaa jiru. Bineensa keemikaalaan namoota ajjeesee ittiin bohaaru waliin hiriyaa ta'uu hin qabdan ture''.

Pireezidantiin Faransaay gitasaanii Ameerikaa waliin walitti dhufeenya gaarii kan qaban yoo ta'u, ji'a kanatti daawwannaan hojii huwaayitaawusiin ni taasifama.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan