Barreessituu walaloo Somaaliyaa tokko taasisuurratti barreessuun hidhamte

Nacima Qorane in an undated handout picture from Somaliland's Human Rights Centre Image copyright Human Rights Centre Somaliland
Goodayyaa suuraa Nasiimaa Qoranee walaloo waa'ee tokko ta'uu Somaaliyaa barreessuusheetiin biyya xiqqeessiteetti jechuun yakkamtuu taateetti.

Manni Murtii Rippaapilika Somaaliilandii shamarree walaloo barreessun beekamtu hidhaa waggaa sadiin adabe. Somaaliilandii, waraana walii walinii hadhaawaa booda kutaan Kaaba Lixa Somaaliyaarraa addaan foxxoquun biyya of dandeesse akka taatetti labsachuun ishee kan yaadatamudha.

Somaaliilandiin bara 1991 biyya tahuushee labsituyyuu garuu hanga ammmaa beekamtii idila adunyaa hin arganne.

Dubreen Nasiimaa Qoranee jedhamtu walaloo tokkummaa Somaalilaandiifi Somaaliyaa ibsu dhiyeessuusheen yakkamtuu jedhamte.

Gareen mirga namoomaaf dhaabbatan Somaaliyaa keessatti argaman gamasaaniin mirgi namoomaa Walaleessituu Nasiimaa Qoranee sarbameera jedhu.

Durbee Qoraaneen, magaalaa Somaliyaa, Mooqaadishoo, bakkatti walalicha dhiyeessiterraa akkuma deebiteen Amajji darbe kan hidhamte, akka yaada abbooti alangeeti.

Biyyittiin uummata miliyoona 3.5 tahu qabdi.

Guraandhala 2018, Somaaliiland, UAE akka buufata waraanaa qarqara ulaa galaanaa Barbaraatti hundasaniif eeyyamteefii ture. Kun qaama haleellaa Yemenirratti gaggeessuu tahuunis tajaajila .

Abbootiin alangee akka jedhanitti durbee Nasimaan walalooshee keessatti Somalilandiin akka naannootti, Somaliyaa akka biyyaatti ibsuun, arrabsiteetti, maqaas balleessiteetti jechuun himatan.

Gidduu-galli kabaja mirga namoomaa Somaaliilandiin jiru Nasimaa akka gadhiisuufi kabaja mirga namoomaaf mootummaa Somaaliilandiin gaafateera.

Daarikterri giddu galichaa, Guliid Ahimed Jamaa BBCtti akka himetti, hidhamuufi himatamuu Nasimaa Qoraaneef xiyyeeffannoo kenneera.

Yaada ofii bilisaan ibsachuun heera mootumaa Somaaliilandii keessatti, kan tumameefi kabajamedha.

Artistoonniifi gaazexeessitoonni biroollee gochaa wal fakkatuun hidhamanii jiru.

Odeessa kana irratti dabalata