Israa’el daandii dheeraafi gad-fagoo Gaazaa duuchite

Gaza tunnel Image copyright Israel military
Goodayyaa suuraa Akka Israa'el jettutti daandiin lafa jalaa tun yeroo ta'eef eegamuutti ture

Loltuun Israa'el daandii lafa jalaa ta hidhatooti qotan, gaza Israa'el seentu ya duuchite.

Ministiraan Ittisaa Avigdor Lieberman, dheerinaafi gad-fageenni daandii sunni biyya Israa'el keessatti duraan hinargamne jedha.

Itti gaafatamaan dubbi himaa waraanaa waan jedhu, daandii sun bara waraana gaza ka 2014 qootan, gaafa Israa'el daandii 30 caaltu duuchite.

Israa'eliin beekkumsa guddaan daandii tana duuchitii jedhan.

Itti gaafatamaan waraanaa biro Lt. Col Jonathan Conricus waan jedhu, jalqabi qootis daandii tanaa naannoo Jabaliya ta lafa gaazaa garkaaba . Daandiin tuni meetira hedduu Israa'el gama Nahal Ozi seente, ammoo karaa ittiin bahan hinqabdu.

Daandiin tuni ta dhuma torbaanii duuchan kiloo-meetirii heddu Israa'el keessa jirti.

Akka Lt .Col Conricus jedhuutti, daandii tuni ta shaneesso ta waraanni Israa'eli jiha gababa keessatti duuche.

Daandii garii hidhattoota Palestinaafi Hamaasi ta Gaazaa harka qabduutti qote. Eegi ganna dabre Israa'eliin barbachisaafi duuchisa daandii gubba jirti.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan