Abbaan daa'imasaa guutuu manaarraa darbate murtiif dhiyaate

Goodayyaa suuraa Nama guutuu manaarraa daa'ima isaa darbatu kun Afirikaa Kibbaattu mudate

Namni lammii Afriiika Kibbaa ta'e ka torbaan dabre daa'ima isaa ka ganna tokkoo guutuu manaarraa darbate, mana murtiitti dhiyaachuun adabame.

Namiichi ganna 38 ta'e kun, gaafa guyyaa hiriira mormii qubsuma seeraan alaa ka port Elizabeth gaggeeffamu yeroo inni daa'ima kana guutuu manaarraa dabrachuutti jiru nami viidiiyoon waraabe.

Pooliisiin mana 150 ka seera malee ijaaraman jedhame ganda Joe Slovo jedhamu keessatti argaman diige.

Namichi kun ka mani isaa qofti diigamuuf isa dhumaa ture, dubartii haadha intalasaa kan darbatamte kanaati jedhamtetu akka bantii manaa kana koru gargaare jedhan.

Osoo daa'ima kana hin darbatiin namichi kun daaqiiqaa shan eegi turee booda warri naannoo sana jiran, ''darbadhu, darbadhu, dabradhu jechuun itti iyyan," jedhan

'Lubbuun guyyaa malee hin baatu' akkuma jedhan daa'imni kun du'a oolte yeroo ammaa arka hadha jirtii jedhan. Dubii yakka kanaa deebisanii laaluuf Ebla 24 tti beellaman.

Namiichi ammoo haga sanatti mana hidhaa turaa jedhan

Miseensa caffee Democratic Alliance (DA) Nqaba Bhanga murtii wabiidhaan namiicha gad-dhiifamuu dhorkamuu akka isaan gammachiise dubbatu.

"Marroo hedduu biyya Afriika Kiibaa keessatti ijoollee teenna miidhamaa turan, amma ammoo abbootiifi namoonni naannoo kanaa adabbii namicha kanaarraa wabarachuuf deeman," jedh Nqaba