Haati warraa pirezidantii durii ka Ameerikaa Barbara Bush ganna 92'n duute

Barbaaraa Bush ilma isaanii Joorj W Buush waliin Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Aadde Bush ilma isaanii waliin bara 2005'tti

Haadhi warraa pirezidantii durii ka Ameerikaa Barbaaraa Buush ganna 92'n lubbuu dhabde.

Barbaaraan, maroo garaagaraattiini maatii siyaasaa pirezidantii lamaa bulchitee - dhirsa isii Joorj HW Buush fi ilma isii Joorj W Buush.

Ganna 1989 hanga 1993 haadha warraa pirezidantii taatee, eegi sunni ganna hedduu dhukkubdee wallaanachaa turte.

Warri siyaasaa ka Ameerikaa kabajaa qabanif agarsiisaa turan.

Dhirsi isii ka ganni 93, pirezidantii Ameerikaa ka ganna hedduu lubbuu bule. Ilmi isii, Joorj, ganna 2000 akka pirezidantii Ameerikaa filame, marroo lamaa bulche.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan