Mootiin Siwaaziilaand maqaa biyyattii gara 'Kiingidam oof Eswaatiinii'tti jijjiirani

Mootoo Miswaatii 3ffaa dabaaltota isaanii waliin, Siwaaziilaandi Image copyright AFP/Getty
Goodayyaa suuraa Mootii Miswaatii 3ffaa (gidduurra kan jiran), bara 1986 irraa kaasee biyyattii bulchaa jiru

Addunyaa irratti namoonni maqaa biyyaa jijjiiruu danda'an hedduun hin jirani. Mootii Miswaatii 3ffaan garuu ni danda'u - mootii moototaa muraasa jiran keessaa tokko waan ta'aniif.

Mootiin Miswaatii 3ffaa maqaa biyyattii gara 'Kiingidam oof Eswaatiinii'tti jijjiiruu isaanii Roobii darbe beeksisanii jiru.

Mootichi kana kan labsan istaadiyeemii biyyaalessaa irratti wayita kabaja waggaa 50ffaa bilisa ba'uu kabajaa turanittidha.

Kabajni ayyaana kanaa waggaa 50ffaa dhaloota isaaniis kan yaadatu ture.

Eswaatiinii jechuun lafa 'Siwaazotaa' jechuu yoo ta'u, jijjiirraan maqichaas tasee ture. Haa ta'u malee mootiin kun maqaa kanaan biyyattii waamuu erga eegalanii bubbulaniiru.

Mqaan kun maqaa yaa'ii UN bara 2017 taasifame fi baniinsa paarlaamaa biyyattii 2014 irratti itti fayyadamanidha.

Maaliif akka jijjiiranis yoo ibsan, ''yeroo gara alaa deemnu namoonni Siwiitzerlaand waliin wal nu dhahaa waan turaniifi'' jedhaniiru.

Riippoortarri BBC Noomsaa Maaseekoo Siwaaziilaandirraa akka gabasetti labsiin jijjiirraa maqaa kun lammiilee gariin kan mufachiise yoo ta'u, kanarra osoo diinagdee biyyattii irratti xiyyeeffatanii wayya jechaa jiru.

Bulchiinsi Siwaaziilaandi paartiilaa siyaasaa cunqursuu fi dubartoota hin hirmaachisu jedhamee rogeeyyii mirga namootiin qeeqamaa ture.

Waa'ee Siwaaziilaandi hedduu kan hin beekamne

  • Afriikaa keessatti biyya tokkittii mootii moototaan bultu
  • Biyya xiqqoo balbala galaanaa hin qabne fi kutaa US Niiwujersiirraa kan xiqqaattu
  • Mootii Miswaatiin amma haadha warraa 15 qabu, kan isaan dura turan ammoo 125
  • Tatamsa'ina dhukkuba HIV'tiin lakkoofsa guddaa addunyaarraa kan qabdu
  • Ammeentaa lubbuun turuu gabaabaa waggaa 54 dhiiraaf akkasumas 60 dubartootaaf kan qabdu

Mootiin kun maqaa 'Ingiweenyaamaa' yookaan leencicha jedhamuun beekaman kun, uffannaa aadaafi haadha warraa heddu qabaachuun beekamu.

Goodayyaa suuraa Jijjiirraan maqaa kan ibsame wayita kabaja waggaa 50ffaa bilisa ba'uu kabajaa turanittidha.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan