Shakkamaan Toroontootti konkolaataadhaan namoota 10 fixe gaafatame

Van

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

''Nama itti dhufe hunda rukutaa ture,'' namoota balaa konkolaataa Torontoo ijaan argan

Poolisiin Kanaadaa namicha guyyaa kaleessaa kaaba Torontootti konkolaataa lafoo deemtotarra oofuun namoota 10 ajjeesee, 15 madeesse to'ataniiru.

Dargaggeessi waggaa 25 Alek Minassian aanga'oota biyyattii biratti nama akkaan beekamu miti, jedhu poolisoonni.

Balaan sun ittiin yaadame raawwate, fedhiin duuba jiru garuu ifa miti, jedhu poolisoonni dabaluun.

Ministirri Muummee Kanaadaa Justin Trudeau balaa suukanneessaa fi hiikamaleessa kanatti baayyee gaddeera jedhan.

Poolisoonni nama yakka suukanneessaa raawwate kanarratti battalumaan dhukaasa otoo hin banin suuta jedhanii karaa nagaan to'achuusaaniis galateeffataniiru.

Namni kun wayitameeshaa harkaa qabu poolisootatti aggaamee na ajjeesaa jedhee dhaadatullee televiziyoona biyyattii CBC irratti viidiyoodhaan mul'achaa ture.

Poolisoonni eenyummaa namichaa fi badii inni balleesseef adabbii isa mudachuu malu irratti hojjechaa jiru