Doktaroonni loltuu qaama saalaa dhabeef deebisanii tolchaniif

Dr Andrew Lee fi garee Yuuniversitii Hoopkiinsitti Image copyright Johns Hopkins Medicine
Goodayyaa suuraa Dr Andrew Lee fi garee Yuuniversitii Hoopkiinsitti

Gareen doktaroota US addunyaa isa jalqabaa kan ta'e qaama saalaa namaaf tolchaniiru.

Ogeeyyiin baqaqsanii yaaluu kan Yuuniversitii Hoopkiinsi Baltimore Meriilaandi keessatti argamuu ,loltuu Avgaanistaan keessatti balaa boombootiin qaama saalaa isaa dhabeef deebisanii tolchaniif.

Doktaroonni kunneen qama nama dhiyoo du'ee eeyyamsiisuun kan dhimma itti ba'an ta'uu dubbataniiru.

Qaama saalaa tolfameen quunnamtii saalaa raawwachuun hammam yoo cimellee ,loltuun kun quunnamtii saalaa raawwachuu akka danda'uuf cichanii hojjechaa akka jiran dubbatu doktaroonni kunneen.

Garee yaalii baqaqsanii yaaluu kennan kunneen namoota 11 ta'anii gaafa Eebla 26, sa'atii 14'f loltuu kana waliin turanii qaama saalaa tolchaniiruuf.

Gareen kun ji'oota ja'aa hanga 12 keessatti loltuun kun qaama saalaa fayya qabeessa ta'e ni qabaata jedhanii abdatu.

Akka gareen kun jedhutti Yuuniversitiin isaanii qaama saalaa deebisanii namoota 60'f tolchuuf karoora qabatee akka hojjechaa jiru dubbatu.

Tajaajilli qaama saalaa deebisanii namaaf tolchuu inni jalqabaa US keessatti bara 2016 Hospitaala Walii Galaa Masaachuseets kan Boostan keessatti argamu keessatti geggeeffame.

The transplant team also said that the university has approved 60 genital transplant surgeries as a part of the programme.

Bara 2014 ammoo baqaqsanii yaaltonni Afriikaa Kibbaa qaama saalaa dhiiraa yeroo jalqabaaf deebisanii tolchaniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan