'Eeegduun Biin Laaden' Jarman jiraata jedhame

Sami A - file photo Image copyright Funke Foto Services
Goodayyaa suuraa Saamii A, Jarmanitti dhiyeenyaa hordofamaa jira

Lammiin Tuniiziyaa eegduu dhuunfaa Osaamaa Biin Laaden ture bara 1997 irraa kaasee waan ittiin jiraatu ji'atti €1,168 (£1,022) kaffalamaafii jiraachaa jira jedhame.

Hanga namni Saamii A jedhamu kun argatu kan ifa ba'e erga mootummaan naannoo kan warra paartii Alternative for Germany (AfD) jedhamuu waa'ee nama kanaa gaafateeti.

Icciitii dhuunfaa nama kanaa qabachuuf jecha miidiyaaleen Jarman maqaa guutuu nama kanaa hin gabafne.

Namichi kun walitti dhufeenya garee warra jihaadisti waliin hin qabu jechuun waakkateera. Gara Tuniiziyaatti deebisuunis shakkii dararamuu irra ga'a jechuun dhowwameera.

Biin Laaden garee jihaaddistii al-Qaeda gaggeessaa kan tureefi haleellaa shorokkeessummaa hammaataa 9/11 jedhamu bara 2001 Ameerikaarratti raawwateera. Humnoota waraanaa addaa Ameerikaatiin bara 2011 Paakistaan keessatti ajjeefamuun isaa ni yaadtama.

Miseensota xiyyaara oofan balleessanii baduu kan 9/11 raawwatan keessaa yoo xiqqate sadan isaanii damee al-Qaeda Hamburg kaaba Jarman warra turan keessaati jedhama.

Akka warri ijaan argan himata farra shorokkeessummaa bara 2005 Jarmanirraa ragaa ba'anitti, Saamii A bara 2000 keessa Afgaanistaan keessatti ji'oota baayyeef akka eegduu dhuunfaa Biin Laaden ta'uun tajaajilee ture. Inni waan kana haalus abbootiin seeraa Düsseldorf jiran ragaa warra ijaan arganii kanaa ni amanu.

Saamii A shaakiin al-Qaeda waliin walitti dhufeenya qaba jedhu irratti dhiyaatuuf bara 2006 keessa qoratamus, hin himatamne.

Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Haleellaa 9/11 booda Biin Laaden diina Ameerikaa isa jalqabaati

Saamii A haadha warraa isaa lammii jarman taateefi ijoollee isaa afur waliin magaalaa Bochum kana Jarman Dhihaatti argamu keessa jiraata.