UKn Iraan akka deeggartu ibsite

Tureza Meyi Image copyright Christopher Furlong

Ameerikaafi Israa'ee Iraan meeshaalee niwukileeraa omishaa jirti jechuun himatan illeen UK'n waliigaltee murtessaa nikulaaraa Iraan waliin taasifame akka deeggarte.

Ragaaleen icciitii Israa'el dhimmi waliigaltee niwukileeraa Teehraan soba tahuu agarsiisu, Iraan garuu himannicha kuffiistee jirti.

Ameerikaan himannan Israa'el nageenyashee waliin kan walitti fufinsa qabu dha jetti.

waliigalteen niwukileeraa Iraan bara 2015 biyyoota cicimoo adunyaa jahaa fi Iraan gidduuttii mallattaa'e Iraan gabbisa niwukileerashee akka dhaabduuf ture.

Teehraan ammayyuu aannisaaf qofan fayyadama jechaa jirti.

Dubbii himaan UK qorattootni ramadaman akka qaama waliigaltichaatti, Iraan waliigalticha kabajuushee karaa of danda'aa taheen mirkaneessaniiru jedha.

Dubbii himichi itti dabaluun,nuyi tasuma waa'ee Iraanii fi niwukileerashee hin morminu jedhan.

Briiteen,Jarmanii fi Faransaay ammayyuu waliigalticha deeggaraa jiru,waliigaltichi dabalataan Chaayinaa fi Raashiyaadhaanis mallattaa'eera.

Wiixata muummichi ministera Israa'el ,Beenayim Netaneeyoo,kan mul'ise ,ragaaleen icciitii kumaatamni akka iraan irra dibaan dhimma meeshaalee niwukilera mallatesite agarsiisu jedha.

muummuchi ministeeraa israa'el Beenayim Neetaneeyoo,Iraan hanga ammaatti kuusaa meeshaalee waraanaa atoomawaa guddaa qabdu ija Ejensii Aannisa Atoomawaa Idila Adunyaa [nternational Atomic Energy Agency (IAEA) jalaa dhoksiteetti jedhe .

Ministeerri Dhimma Alaa Iraan, Javad Zarif,Adeemsi Neetaneyoo Ammaa Tapha Ijoolleti Jedha,Kun akka ameerikaan dhimma niwukileera iraan irratti xiyyeefatuuf dhiibaa gochuufi jedhu.

Waliigalticha tursiisuufis tahe kaasuuf torbanoota dhufan hanga caamsa 12 durati Traamp murtoo koon beeksisa jedhera.

Ibsi white house immoo ragaalee Neetaneyoo keessa odeeffannoowwan haaraa fi dinqisiisoon jiru jedha.

Ibsi mootummaa ameerikaa,ragaaleen kunneen kan kanaan dura qabnu waliin wal fakkaatoo dha,Iraan niwukileera cimaa fu guddaa yaalamee kufe adunyaa jalaa dhoksaa turte qabdi jedha.

Barreessaan mootummaa Ameerikaa Maayik Poompeen akka jedhettii ,Ragaaleen Israa'el, Iraan keessaa argaman shakkii tokko malee,bulchiinsi abbaa irree Iraan waan dhugaa akka hin dubbanne agarsiisu jedhe .

Akka gabaasa televizhinii mootumaa Iraanitti,Ali Akbar Saaleeh,dursaan dhaabbata aannisaa atoomawaa biyyitti Traamp gara miiraa mataasaatti dhufuun waliigalticha keessa tura jedheen abdadha jedhe.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata