Sababii cabiinsa to'annoo hidhicha mudateen ibsaan adda citee ture

Gibe III Image copyright Getty Images

Rakkina tekinikaa hidha guddicha humna ibsaa biyyattii Gibee 3 mudateen booda biyyattii gutuun alkan dukkanaan erga dabarfameen booda amma haalli dhiyeesiti ibsaa sadarkaa duraatti deebii'aa jiraachuunsaa dhagahame.

Adda cicituun ibsaa Itoophiyaatti kan barame ta'ulleen haala guddaa akkanaatiin yoo biyyatti mudatu kan hinbarmaneedha.

Hidhii madda ibsaa kunis hanga bishaan gara kaaba Keeniyaa haroo Turkaanaatti yaa'u hirisa jedhamuun yeroo baayyee komiin kan irratti ka'aa tureedha.

Itoophiyaanis wayita ammaa kanatti hidha guddaa laga Abbayyaa irratti ijaaraa kan jirtu yoo ta'u, Masiriifi Sudaan waliin dhimmicha irratti walitti dhufeenya dipilomaasii shaakarra'aa jira.

Midiyaaleen motummaa biyyattiis haala adda cituun ibsaa kalleessa mudatee ture injinaroonni deebiisanii sirreessuu gabaasaniiru.

Haa ta'u malee gabaasaan BBC Imaanu'e Igunzaa ammalleen eddoowwan biyyaatti hedduun ibsaa akka hinargatiin gabaaseera.

Gibe III hidha guddaa biyyatti bara 2016tti ijaarameefi akka hidha olaanaa ardii afriikaatti ibsamee tureedha.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata