Taphattoonni murteessaa reebuusaaniitiin taphoonni PL hundi haqamaniiru

Welwalo Adigrat University chase down the referee after he awards a goal to opponents Defence Image copyright ETV/Facebook

Murteeessaan xaba kubbaa miilaa Itoophiyaa erga murtee wal mormisiisaa taasiseen booda xabattootaan reebameera.

Gareewwan Ittisa biyyaafi Walwaaloo Yunivarsiitii Addigraat qabxii walqixa 1-1 turan wayita murteessaan kuphaa sarara dabartee garee warra ittiisaatiif wayita kennetti.

Xabattoonni garee Walwaalloo Yunivarsitii Adigraat dursaa gareesaani waliin ta'uun murteessaa harii'achuun lafatti kufiisuun reebaniiru.

Dursaan garee hojiirraa kan harii'atame yoo ta'u, Federeshiniin Itoophiyaa xabawwan liigii hunda haqeera.

Viidiiyoon miyaa motummaa ETVn maxxanfame akka mul'isuutti murteessaan alaabaa qarqara tureen ofiissaa ittisuuf yaalaa turan.

Dhiheenya kana keessa xabawwan kubbaa miilaa Itoophiyaa irratti waldhabdeewwan hedduun mul'ataa kan jiran yoo ta'u, kan dhiheenyaa kunis haqamuu xabawwaniitiisa madda ta'u danda'eera.

Qondaaltoonni Federeshiin garee 16 qabuus Kemisa liigii waliin akka wal argan eegama.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan