Marii Kooriyaa Kaabaa fi Ameerikaa: Lammiileen Ameerikaa Kooriyaa Kaabaatti hidhaman eenyu?

Kim Dong-chul, dhalataa Kooriyaa Kaabaa Lammummaa Ameerikaa argate, Kora magaalaa Piyoongiyaangitti qophaa'e irratti. 25 Bitootessa 2016 Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Namoota waggaan kudhan itti murtaa'e keessaa tokko Kiim Dong-chul

Lammiileen Ameerikaa Kooriyaa Kaabaatti hidhamanii turan gara hoteela Piiyoongiyaangitti dabarfamani nyaataa fi kunuunsa fayyaa argachaa jiraachuusaani gabaasoti himaa jiru.

Akka gabaasota kanaatti, namooti sadeen kuni yoo gadi-lakkifaman, qophii wal arguu Kiim Joong Unii fi pireezidantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp mallattoo gaarii ta'uu mala.

Tiraampi, Ameerikaan bilisummaa isaanii akka gonfataniif kutannoodhaan ifaajaa jirti jedhu.

"Akkuma beektan bulchiinsa darbe irraa qabee namooti hidhaman kuni akka hiikamani gaafatamaa yoo tureyyu hamma yoonaa deebiin hin jiru'' jechuun fuula Tiwiitarii isaanii irratti barreessaniiru.

Hiidhamtoonni lamaan kan qabaman bara 2017 erga Tiraamp aangootti dhufanii booda dha.

Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa gabaasota waa'ee hidhamtoota kanaa bahaa jiran mirkaneessuu akka hin dandeenye dubbateera.

Akka dubbi himtuun Ministeerichaa jedhanitti ''Ameerikaan lammiileeshee Kooriyaa Kaabaatti hidhaman daftee biyyatti deebisuuf hojjechaa jirti.''

Mata dureewwan walitti dhiyaatan