Hindiitti obonboleettiin awwaaraa namoota 125 ol ajjeese

The storm in Bikaner Image copyright PTI

Obonboleettiin awwaaraa hamaa Kaaba Hinditti ka'een yoo xiqqaate namoota 125 kan ajjeefaman yoo ta'u, ammas haalli qilleensa hamaa dhufuu akka danada'u aangoowwanni akeekkachiisaniiru.

Bubbee saffiisaa qabuufi callii araddaawwan baayyee barbaddeessuun, manaa jijjigsuun namoota danu miidheera.

Dubbii himaan waajjira Komishinii balaa Utaar Piraadesh AFP'tti akka himeetti, waggaa 20 keessatti lakkoosi namooti balaa kanaan du'anii guddateera.

Akka aangowwanni jedhanitti, lakkoofsi namoota du'anii guyyoota dhufan keessatti dabalu danda'a.

Image copyright Reuters

Qajeelchi Metirooloojii Hindii akka jedhutti, Sambattan dhufaniin dura obonboleettiin kuni bakkeen bayyeetti hammaachuu danda'a.

''Namoonni dadamaqsamu qabaatu'' akka qondaalli komishiinarii balaa AFP'tti himaniitti.

Naannoolee lamaan Uttaar Piraadeshii fi Raajaastaa keessatti sababii obonboleettii kanaan ibsaan adda citeera, mukkeen buqqa'aniru, mannetiin barbadaa'uun, horiin ille du'aniiru.

Iddoowwan obonboleettii itti hammaate keessaa tokko lafa Agra jedhamuufi masaraan Taaj Mahaal itti aragamu dha.

Obonboleettichi, nannoolee sadii Raajaashtaaniif ollaa ta'anis miidheera.

Namoonni du'aan irra caalaan kanneen yeroo balaa qaqqabu biyyi nagaa dha jedhanii mana cufachuun ciisaa turan.

Ministirri mummichaa Narendaa Modii ergaa Tiwiitarii isaanii irrattii lubbuu darbeettii gadduu isaani ibsaniiru.

Bulchiinsi Uttaar Piraadesh maatiin namootii jalaa du'anii beenyaa ruuppii Hindii 400,000 akka argatan beeksiseera.

"Waggoota 20 darbaniif waajira hojachaa kanan ture ta'ulleen balaa hamaa akkanaa arge hinbeeku," Hemaant Geraa, Barreessaa To'annoo balaa fi gargaarsa Rajaasthaan BBC'tti himan.

"Baatii Eble 11 keessa obonboleettiin awwaaraa ka'ee namoonni 19 du'anii ture. Kan ammaa kun agruu waan alkan ka'eefu namoonni baayyee rafamii waan turaniif balaan wayita umamuutti manaa bahuu hindandeenye."

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata