Iboolaan lammata Kaaba-Lixa Ribbablika Dimookiraatawaa Kongootti dhalate

Ogeess fayyaa Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Dhibeen Iboolaa duraani bara 2017 Rippablika Dimookiraatawaa Kongootti dhalatee nama afur galaafate ture

Dhukkubni Iboolaa Kaaba-Lixa Rippablika Dimokiraatawaa Kongootti lammata dhalate.

Minsitirri fayyaa biyyattii Kibxata kaleessaa akka beekisetti, dhukkubsattonni lamaafi namoonni 17 du'uun isaanii mirkanaa'eera.

Wanti magaalaa Bikorootti dhalate kuni erga waggaa darbe namoota afur ajjeesee booda kan lammata dhalatedha.

Dhukkubni kuni bara 2014, namoota 11,000 biyyoota Giinii, Siyeeraaliyoniifi Laayibeeriyaatti ajjeseera.

Weerarri dhukkuba Iboolaa kan ifa ta'e erga yaaliin laaboratorii Dhaabbata Fayyaa Addunyaa (WHO) dhukkubsattoota dhukkuba kanaan shakkaman shan keessaa lama irratti dhukkubichi argamuu isaa mirkaneessee booda.

Dhaabbanni kun qarshii doolaara miiliyoona 1 ramaduuniifi ekispartoota 50 ol gara dhukkubni kuni dhalate jedhametti erguu isaa beeksiseera.

Isa ammaa dabalatee Iboolaan yeroo 9ffaafi Iboolaan biyyattii keessatti kan dhalate. Vaayirasichi yeroo jalqabaaf bara 1976(yeroo maqaan biyyatti Zaayer ture) bira gahame.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata