Suuraawwan hawwatoo torbee kanaa: Caamsaa 4, hanga 10,2018

Filannoo suuraawwan babbareedoo Afrikaafi addunyaa mara irraa.

Faradoo koorichaansaa faayame fi namoota irra taa'anii garmaamsisan Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Namoota uffannaa aadaa Liibiyaa uffatanii jila loltootaa baha biyyattii magaalaa Bengaaziitti yennaa kabajatan
Dubartii wayyaa misirroo adii fi baarnexaa guddaa adii uffattee gara mirgaatti garagaltee dhaabbattu Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Torbee Jila misirrootaa Naayijeriyaa magaalaa Leegoositti kabajameen kalaqni dizaayinara Naayijeriyaa Yemii Shoyemii moodeelaan namootaaf ifatti baheera.
Achuma Naayijeriyaatti misirichi cidha isaa irratti yennaa ragadu. Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa .Achuma Naayijeriyaatti misirichi cidha isaa irratti yennaa ragadu.
Dubartoota lama wayyaa aadaa uffatanii jiran. Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa .Dubartoota uffannaa aadaa halluun kuulame uffatanii cidha irratti argaman
Bobbocoota halluu gurraachaa uffannaa misirroo adii mudhii gadi bal'aa tahe uffatan Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Bobbocoonni uffataammoo uffannaa misirrittii aadaa adii uffifamanii turan
Dubartoota lama kolfaa jiran,rifeensa gabaabaa fi dheeraa festivaala Kannees irratti Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Taatuu Kenyaa Sheyilaa Munyivaa(kan harka bitaa irra mula'attu) Saamaantaa Mugaatsiyaa festivaala fiilmii Kaannes irratti.
Nama suuraawwan ededa irratti fannifaman ilaalaa jiru. Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Afrikaa kibbaa magaalaa Keep Taawon keessatti egzibishiniin suuraa cunqursaa namoota saala isaanin adda tahanii agarsiisaaf dhiyaate.
Suuraawwan gurraachaa fi adii kaafaman kan cunqursaa Afrikaa kibbaatti ture agarsiisan Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Johaanisbargitti immoo suuraan jireenya yeroo cunqursaa sanyummaa appartaayidii bara 1994tti dhaabbatte mul'isu agarsiisaaf dhiyaatera.
Fakkii qaroomina duriii agarsiisu kan ededa irratti kaafame. Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Fakkiin ededa irratti kaafamu awwaalcha loltuu jeneraalaa Misiroota durii Iwaarhiyaa, lafa jala jiru Saqqaaraa jedhamu keessatti argama.Iwaarhiyaan loltuu yeroo Fara'on Seetii 1ffaafi Raamsee 2ffaatti tajaajile dha
Dubartoota lama guftaa isaanii harkaan ol qabatanii shubbisan Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Shubbistoonni Ruusiyaa immoo lafa bashannanaa Suyeez jedhamutti,do'ii sirbaa agarsiisaniiru.
Shubbistuu mudhii harka gara fuulduraatti, morma ishee gara duubaa, goote bitaatti garagaltee jirtu. Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Akkuma lammiin Biriteen Juliyaa Andarsan, namoonni biyya alaa shubbisa mudhii aadaa Misirii baayyinaan itti fayyadamaa jiru.
Nama areeda dheeraa qabu gara mirgatti garagalee xuuxaa jiru. Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Keep Taawonitti gaafa deebinu,namich qaruuraa keessaa kaanaabis xuuxaa,kaanaabisiin akka seeraan guutummaan guutuutti hayyamamuu gaafata.

Fakiiwwan kun AFP, Getty Images, Reuters fi EPA irraa walitti qabaman.

Naannawaa BBC