Surabaayaa: Badanii balleessitoonni waajjira olaanaa poolisii Indooonezhiyaa haleelan

Dhoohiinsa booda poolisoonni naannoo waajjira kanaa dhabbatanii Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Dhoohiinsa booda poolisoonni waajjira kana ala wayita dhabbatan

Dhoohiinsi boombii namoota hedduu ajjeese magaalaa Indooneezhiyaa keessatti erga ta'e guyyaa tokko booda, haleellaan badanii balleeseessuu waajjiira olaanaa poolisii Surabaayaa irratti godhameera.

Haaleellaa kana kan qaqqabsiisan namoota lama doqdoqqee tokkoon dhufaniidha.

Dhoohinsaa kanaan poolisoonni kan miidhaman ta'uun beekamuus, lakkoofsi namoonni miidhaan irra gahe battala sana baruun hin danda'amne.

Haleellaa Dilbatarra mana amantaa kiristaanaa irratti raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 13 du'uun ni beekama.

Haleellaa kanaan duuba harki warra IS (Islaamiik Istaate) jira jedhamee dubbatama.

Kun gochaa ''dabeessummaa, hojii gadadoo fi gara jabbessummaati,'' jechuun Pirezidaantiin Indooneezhiyaa Jookpopo Wiidoodoo haleellaa kana balaaleffataniiru.

''Shoroorkeessummaa dhaabuuf mamii tokko malee tarkaanfiin ni fudhatamas,'' jedhaniiru.

Haleellaan kun dhoohiinsa Dilbatarra ta'ee waliin hariiroo qabaachuu fi dhiisuu ilaalchiisee waanti ifa ta'e hin jiru.

''Bakka haleellaa kanatti namoota miidhaan irra gahe adda baasuu irratti waan argamnuuf'' oddeeffannoo guutuu kennuun hin danda'amu jechuun dubbi himaan poolisii Baha Jaavaa Firaans Baaruung Maangeera dubbataniiru.

Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Haleellaa booda poolisoonni namoota maatiinjalaa badan wayita gargaaran

Dilbata haadhi tokko - ijoolee durbaa ishee lamaa waliin dhuka'aa mudhiirratti hidhachuun - mana amantaa kiristaanarratti dhoohinsa qaqabsiifteetti.

Abban ammoo - ijoolee isaa dhiiraa lama waliin ta'uun mana amanta kiristaanaa biroo lamarratti raawwatee ture.

Akka poolisiin jedhuutti, maatiin kun lafa humni IS Siiriyaa keessatti mootummaan lolurraa kan deebi'aniidha jedhu.

Hirmaannaa maatiin kun walitti bu'iinsa sana keessatti qabu jedhame ilaalchisee waanti bal'inaan jedhame hin jiru.

Haaleellaan boombii qaqqabe kun waaggoota kudhanii ol keessatti balaa qaqqabee isa hamaa fi namoota 40 ol irratti miidha kan qaqqaabsiiseedha.

Hidhattoota lootee loxxootaan bara 2002 Baalii keessatti haleellaa boombii hamaa namoota 202 ajjeesse dabalatee biyyi Kibba Eshiyaa gara Bahaa qabsoo cimaa keessa turteetti.