Nama waggaa 250 ol itti murtaa'e

Mana Hidhaa Image copyright Getty Images

Namichi Afriikaa Kibbaa yakka gudeeduufi yaalii ajjeechaa irra deddeebiin raawwate tokko murtee hidhaa umurii guutuu 25 ol itti murtaa'e.

Nama ganna 26 kan ta'e Shadiraak Xidaadaa Chookee yakka gudeeduu 23fi ajjeechaa yaalii 2, walumaagalatti yakkoota 25 ittiin himatame hunda hidhaa umurii guutuun akka adabamu kan murtaa'e.

Hidhaan umurii guutuu yakkoota 25 kanaas ida'amee waggoota 254 ta'eera.

Namtichi yakkoota kan raawwate bara 2012-2014 gidduutti.

Mana dubartoota gudeeduu cabsee seenee, miseensota maatii reebuun wayita inni gudeedu akka ilaalaan dirqisiisa.

Mudde 2015 dubartii tokko gudeedee, eeruu dubartii sanaan baatii sadi booda to'annoo poolisii jala oole.

Poolisiin biyyattii oduu kana fuula Tiwiitarii isaaniirratti uummataaf qoodaniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata