Saawudiin lammiilee Itoophiyaa mana hidhaa jiran hiikuuf

Mootii Saawudii fi Mummicha Ministiraa Dr Abiyi Ahimad Image copyright Getty Images

Mootummaan Saawudii lammiilee Itoophiyaa mana hidhaatti argaman gadhiisuuf qophaa'oodha jedhe.

Waajjirri Dhimmoota Komunikeeshinii motummaa federaalaa Itoophiyaa akka beeksisaniitti, mootummaan Saawudii lammiilee Itoophiyaa to'annaa jala olche hedduu gadhiisuudhaaf qophaa'aadha jechuun ibseera.

Ministirri Mummichaa Dr Abiyyi Ahimad affeerraa mootii Saawudii Salmaan Biiin Abdulaaziiziin taasifameen wayita ammaa kanatti dowwannaa irratti argamu.

Torban muraasaan duras Dr Abiyi Ahima dowwannaa hojii walfakkaataa biyyoota ollaa kan akka Keeniyaafi Suudaanitti erga taasisaniin booda waliigaltee oggantoota boiyyootaa waliin irra gahaniin baqattoota lammiilee Itoophiyaa hedduu hidhaadhaa gadhiifamaniiru.

Ragaaleen akka mul'isanitti, lammiileen Itoophiyaa kuma 100 olii ta'an heeyyama seeraatiin ala Saawudii keessa jiraatu.

Kana malees, Ministirri Muummichaa waa'ee mucaa lammii Itoophiyaa sababii dogongora wallaansaatiin waggoota 12f mana yaalaa cisaa jiru ilaalchisuun mooticha waliin mari'achuusaa maddeen ibsaniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata