Dhama Nyaata Addunyaa: Foon 'Fa'

Dhama Nyaata Addunyaa: Foon 'Fa'

Ittoon lafee sangaa sa'aatii saddeet guutuuf affeelamu dhangaa beekamaa biyya Viyetnaami. Yeroo biyyattiin waraanarra turte, nyaanni kun foon malees hojjetamaa ture.