Qoqqobbii Iraan: Zaarif waan Pompewoon dubbatan balaaleffatan

Lammiileen Iraan alaabaa Yunaayitid Isteetiifi Israa'el magaalaa Tehraanitti yeroo guban, Caamsaa 18, 2018

Madda suuraa, EPA

Ministirri Dhimma Alaa Iraan Javaad Zaarif isa Yunaayitid Isteet 'qoqqobbii seenaa keessatti cimaa ta'e' Iraan irra kaa'uuf jette balaaleffatan.

Tarkaanfii Maayik Pompewoon akeekan irratti Zaarif yeroo himan Yunaayitid Isteet ''imaammata galma dhabe'' waan hordoftuuf booda ishuma miidha jedhan.

Dura teessuun imaammata biyya alaa Gamtaa Awuroppaa Federikaa Mogeriniis Yunaayitid Isteet qeeqaniiru.

Akka aadde Federikaan jedhanitti waligaltee niwkilara Iraan kan bara 2015 adda cituun akkamin Bahaa Giddugaleessaa nagaa qabeessa akka taasisu Pompewoon agarsiisuu hin dandeenye jedhan.

Donaald Tiraamp waligaltee sanarraa adda of baasanis nuyi garuu hanga Iraan itti cichitetti filannoo biraa hin qabnu waligaltee sana ni kabajna jedhan.

Akka Maayik pompewoon jedhanitti qoqobbiin Yunaayitid Isteet waligaltee bara 2015 booda Iraan irraa kaaste itti deebi'a.

Dabalataanis, tarkaanfiin haaraa fudhatamullee bulchiinsa mootummaa Iraan irratti dhiibbaa guddaa fida jedhaniiru.

Iraan waliin waligaltee haaraa akka taasifamu, waraana ishii Siiriyaa keessaa akka baastuufi deeggarsa finciltoota Yamanif taasiftu akka dhiistu akeekaniiru.

Obbo Pompewoon tarkaanfii haaraa Waashingitan kennuuf heddu irratti waan dubbatan hin qabani, garuu qoqqobbiin torban darbe hogganaa baankii giddugaleessaa Iraan irratti ta'e jalqabbiidha jedhan.

Iraan biyyoota addunyaa boba'aa baay'inaan oomishan keessaa tokko. Galii dolaara biiliyoona hedduus irraa argatti.