Zimbaabuween 'Commonwealth'tti na deebisaa jette

Pirezidantii Zimbaabuwee Emarsan Minaangaaguwaa

Madda suuraa, Reuters

Zimbaabuween waggaa 15 booda garee biyyootaa 'Commonwealth' jedhamanii waamamanitti na deebisaa jechuun iyyata galfatte.

Bareessaa olaanaan 'Commonwealth' Paatrishiyaa Iskootilaand torban dura xalayaa kana gaafatu pirezidantii biyyattii Emarsan Minaangaaguwaa irraa ergamuufi himaniiru.

Kan deebi'an garuu, gaafa biyyattii keessa ''haalli sirrii jiraate'' jedhan.

Hogganaan Zimbaabuwee haaraa baatii Sadaasaa keessa aangotti dhufan kuni walitti dhufeenya idila-addunyaa cimsuuf yaada akka qaban himanii turan.

Zimbaabuween bara 2003 ture garee biyyoota 53 qaburraa kan baate.

Bara 1980 keessa seentus sababa filannoo waliindhahuun waggaa 15 dura miseensummaan ishii akka dhorkamu tahee ture.

Pirezidantiin biyyattii duraanii Roobart Mugaabee biyyattii garee kanaatti deebisuuf yaali taasifame dhorkanii turan.

Ibsi ''commonwealth'' baase akka agarsiisutti biyyattin mirga lammiilee akka kabajjuufi seerota chaartara garee sana keessa ka'aman akka kabajju gaafateera.

Taajjabdoonni 'Commonwealth' filannoo Zimbaabuwee baranaa taajjabuuf waamamaniiru. Kunis, iyyannoo biyyattin galchiiteef akka galteetti ilaalamuu mala.

Biyyoonni miseensa ta'an kaan waliinis mariin ni taasifama jedhameera.

'Commonwealth' waldaa biyyoota 53 yeroo ta'u biyyoota badhaadhanaafi guddataa jiran hammata.