Walga'iin bulchaa Kooriyaa Kaabaa Kiim Joongi -uun waliin karoorfame turuu danda'a jedhan Tiraampi

Doonaaldi Tiraampi
Ibsa waa'ee suuraa,

Kiim Joongi-uun Daawwannaasaa yeroo lammataa gara Chaayinaatti taasise booda qalbii jijjiirrate ittiin jedhan Pirezidaanti Tiraampi

Pirezidaantiin Ameerkaa Doonaaldi Tiraampi carraan Bulchaa Kooriyaa Kaabaa Kiim Joongi-uun waliin ji'a dhufu walarganii dhimmoota adda addaarratti mariyachuuf qaban akka isaan miliquu malu dubbatan.

Kooriyaan Kaabaa ulaagaawwan barbaachisoo Ameerkaan irraa barbaaddu hin guuttu taanaan walga'iin karoorfame ni hafa jedhan Pirezidaanti Tiraampi. Garuu guyyaa hin beekamnetti dabarsuu dandeenya jedhan.

Pirezidantichi kan kan dubbatan wayita Waayit Haawusitti gita isaanii kan Kooriyaa Kibbaa Moon Jae-in simatanii waliin haasayan ture.

Kooriyaan Kaabaa gamasheetiin Ameerikaan gaaffii dhimma niwukilara dhaabsisuu cichitee itti fufti taanaan walga'icha akka hambistu beeksisteetti.

Pirezidaanti Tiraampi haaldureen baaanan maal akka ta'e ifa gochuu baatanis gaaffii gaazexeessitoonni gaafataniif wayita deebii kennan waa'ee meeshaalee waraanaa Kooriyaa Kaabaarratti irratti xiyyeeffatanii dubbatan, ''meeshaa waraanaa niwukilaraa irraa of walaboomsuun raawwachuu qaba ''jedhan.

Walga'iin Ameerkaa fi Kooriyaa Kaabaa Waxabajjii 12tti Singaappoor keessatti taa'amuuf murteerra kan ga'ame erga aanga'oonni olaanoon biyyoota lameenii Ebla keessa walarganiiti.