Taphattoonni yeroo faaruu alaabaa biyyaa yoo jilbeeffatan kilaboonni NFL adabamuu malu

Taphattoota kilaba 'San Francisco 49ers' yeroo faaruun alaabaa biyyatti faarfamu jilbeeffatan Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Mormiin akkanaa taphataa 'San Francisco 49ers' Kolin Kaappernikin eegale

Imaammata haaraa bahen taphattoonni yeroo faaruun alaabaa Yunaayitid Isteet faarfamu jilbeeffatani jennaan gareewwan NFL ni adabamu.

Taphattoonni yeroo faaruun faarfatamu dhaabachuu hin dandeenye hanga xumuramutti kutaa keessa turuu danda'u jedheera Liigiin kubbaa miilaa Ameerikaa.

Liigiin Kubbaa Miilaa Ameerikaa (NFL) taphattoota yeroo faaruu biyyaa hin dhaabbanne adabuu akka danda'u ibseera. ‚Äč

Taphattoonni garuu mormiin isaan taasisan badii poolisoonni lammiilee Ameerikaa gurraacha irratti geessisan mormuuf akka tahe dubbatu.

''Bara dorgommii baranaa liigiifi taphattoonni hunduu dhaabbachuun faaruu fi alaabaa biyyatti kabajuu isaanii agarsiisuu qabu,'' jedhan komishinarri NFL Roojar Goodal ibsa imaammata haaraa bahe keessatti.

Taphattoonni NFL duruu faaruuu biyyattif dirreetti wal gahu ture. Haa ta'u malee, seerri dhaabbachuu qabu jedhu hin turre.

Imaammati haaraa bahe hanga taphattoonni adabaman wanta dubbatu hin qabu. Garuu, kilaboonni taphattoota akkanaa akkatti adaban adeemsa mataa isaanii hordofuu danda'u jedheera.

Taphataan Koolin Kaaparnik bara 2016 yeroo faaruu biyyattii irratti jilbeeffate as jilbeeffachuun ijoo dubbii ta'eera.

Mormiin akkanaa taphattoota hidda sanyii gurraachaa qaban gidduutti itti fufeera.

Pirezidantiin Ameerikaa Donaald Tiraamp taphattoota kana raawwatan ''kan kabaja hinqabnee'' akkasumas jaalala biyyaa kan hin qabne jechuun isaanii ni yaadatama.

Pirezidantiin itti-aanaa Yunaayitid Isteet Maayik Peens illee yeroo taphattonni jilbeeffatan tapha dhiisanii dirree bahani turan.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata