Tiraamp marii haqanis Kooriyaan Kaabaa 'yeroo kamiyyuu' Donaald Tiraamp waliin mari'achuuf qophiidha

Televijiniin Kooriyaa Kibbaa suura Donaald Tiraamp fi Kim Jong-un wal biratti yeroo agarsiisu
Ibsa waa'ee suuraa,

Donaald Tiraamp fi Kim Jong-un silaa Waxabajjii 12 Singaapporitti walgahu ture

Erga pirezidantiin Yunaayitid Isteet pirezidantii Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un waliin mari'achuuf karoora qaban haqanii booda, Kooriyaan Kaabaa 'yeroo kamittuu' mari'achuu fedhuu beeksiste.

Ministirri dhimma alaa itti-aanaa Kooriyaa Kaabaa Kim Kye-gwan akka jedhanitti murtiin Obbo Tiraamp ''baay'ee gaabbisiisa.''

Osoo silaa walitti dhufani mari'atani jiraatanii, pirezidantiin Yunaayitid Isteet aangorra jiru yeroo duraaf hogganaa Kooriyaa Kaabaa waliin mari'ata ture.

Pirezidant Tiraamp marii duratti waliigalan haquu isaanii xalayaadhaan Obbo Kimitti ergan.

Ergasii Qondaalli Yunaayitid Isteet ibsa dabalataa kennanin Kooriyaa Kaabaa irraa waan gaarii argaa hin jirre ibsaniiru.

Piyoongiyaang waadaa hedduu cabsiteetti jechuun qondaalichi ripportarootaaf dubbataniiru.

''Ofii nu dhaabanne malee isaan as hin baane,'' jedhan.

Donaald Tiraamp fi Kim Jong-un silaa Waxabajjii 12 Singaapporitti walgahu ture.