Suuraawwan torbee kanaa: Caamsaa 17 hanga 24, 2018

Filannoo suuraawwan dadansaa lammiilee Afrikaa torbee kanaa Afrikaa fi addunyaa mara irraa

Shubbisaa Gibxii Caamsaa 22, 2018.
Ibsa waa'ee suuraa,

Masaraa aadaa Tanowura at el-Gurii, Kaayirootti, wandaboo halluu hedduu shubbisaaf ta'u uffachuun, lammii Gibxii shubbisa agarsiisu.

Ibsa waa'ee suuraa,

Feestivaala de La madinaa, magaala guddittii Tuniiziyaa Tuniisitti, gartuun Siiriyaa, muuziiqaa dhiyeessaniiru.

Ibsa waa'ee suuraa,

Teessumni moototaa, kan mootummaa Dahomey amma Beeniin jedhamtu, godambaa magaala guddittii Faransaay, Paaris keessatti argama. Yeroo bittaa kolonii keessa mi'oota fudhataman akka deebi'an Beenin gaafachaa jirti

Ibsa waa'ee suuraa,

Deeggaraan kubbaa miillaa lammii Seneegal kun, gartuun Waancaa Adduunyaa, Raashiyaa amma beeksiisamuutti alaabaa biyyiitti faarsa.

Ibsa waa'ee suuraa,

Jooseef Afraane, lammii Gaanaa, cidha moototaa hirmaachuuf Yunaaytid Kiingdam, Wiindsooritti argame.

Ibsa waa'ee suuraa,

Naayiroobi, magaala guddittii Keeniyaa keessatti, moodeelli uffata cidhaa Hoteela Wiindisoor Goolf eend Kawuuntirii Kilaabiitti agarsiiste.

Ibsa waa'ee suuraa,

Afrikaa Kibbaa, Keep Taawon keessatti, godoo dubarrii cidha Meegan Maarkiliifi Ilma moototaa Haarii do'attu.

Ibsa waa'ee suuraa,

Nama kitaaba seenaa lammiii Iyivooriitiin barreefame fi waggaa kudhan keessatti sababii lolaan Riipbiliika Diimokiraatawaa Koongootti du'uu namootaa 60,000 odeessu dubbisu

Ibsa waa'ee suuraa,

Soomaaliyaa magaalaa Moqaadishoo keessatti nama miiya manaa lolaa jalaa baasaa jiru

Ibsa waa'ee suuraa,

Namni kuni immoo gaariisaa oofachaa lolaa jalaa gara magaalaatti deemaa jira

Ibsa waa'ee suuraa,

Kaayirootti mucaa qilleensa ho'aa irraa of qabbaneessuuf bishaan keessatti of cuuphe

Ibsa waa'ee suuraa,

Leegoositti, namoota jilbeefachuun namoota fi lubootaa miidhamaniif kadhannaa taasisan

Ibsa waa'ee suuraa,

Moodeela Taanzaaniyaa Miriiyaam Odemba festivaala fiilmii Kaan irratti yeroo filmiin Za Waayild Piir Tirii agarsiifame.

Suuraawwan kuni AFP, Getty Images, Reuters fi EPA irraa argaman