Suuraawwan torbee kanaa: Caamsaa 17 hanga 24, 2018

Filannoo suuraawwan dadansaa lammiilee Afrikaa torbee kanaa Afrikaa fi addunyaa mara irraa

Shubbisaa Gibxii Caamsaa 22, 2018. Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Masaraa aadaa Tanowura at el-Gurii, Kaayirootti, wandaboo halluu hedduu shubbisaaf ta'u uffachuun, lammii Gibxii shubbisa agarsiisu.
Gartuu Siiriyaa " Choyok Salaatin Tarab" Feestivaala de La madinaatt, 22 Caamsaa 2018. Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Feestivaala de La madinaa, magaala guddittii Tuniiziyaa Tuniisitti, gartuun Siiriyaa, muuziiqaa dhiyeessaniiru.
Teessuma moototaa, kan mootummaa Dahomey amma Beeniin jedhamtu. Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Teessumni moototaa, kan mootummaa Dahomey amma Beeniin jedhamtu, godambaa magaala guddittii Faransaay, Paaris keessatti argama. Yeroo bittaa kolonii keessa mi'oota fudhataman akka deebi'an Beenin gaafachaa jirti
Deeggaraa kubbaa miillaa lammii Seneegal Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Deeggaraan kubbaa miillaa lammii Seneegal kun, gartuun Waancaa Adduunyaa, Raashiyaa amma beeksiisamuutti alaabaa biyyiitti faarsa.
Jooseef Afraane Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Jooseef Afraane, lammii Gaanaa, cidha moototaa hirmaachuuf Yunaaytid Kiingdam, Wiindsooritti argame.
Moodeela uffata cidhaa agarsiistu Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Naayiroobi, magaala guddittii Keeniyaa keessatti, moodeelli uffata cidhaa Hoteela Wiindisoor Goolf eend Kawuuntirii Kilaabiitti agarsiiste.
Afrikaa Kibbaa, Keep Taawon keessatti, godoo dubarrii cidha Meegan Maarkiliifi Ilma moototaa Haarii do'attu. Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Afrikaa Kibbaa, Keep Taawon keessatti, godoo dubarrii cidha Meegan Maarkiliifi Ilma moototaa Haarii do'attu.
Nama kitaaba of fuulduratti qabatee dubbisaa jiru. Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Nama kitaaba seenaa lammiii Iyivooriitiin barreefame fi waggaa kudhan keessatti sababii lolaan Riipbiliika Diimokiraatawaa Koongootti du'uu namootaa 60,000 odeessu dubbisu
Roobni cimaan Moqaadishootti erga roobeen booda,nama qodaaa manaa baatee lolaa keessa deemaa jiru. Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Soomaaliyaa magaalaa Moqaadishoo keessatti nama miiya manaa lolaa jalaa baasaa jiru
Harree gaarii lolaa keessa harkisaa jiru Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Namni kuni immoo gaariisaa oofachaa lolaa jalaa gara magaalaatti deemaa jira
Mucaa ho'a Kaayiroo qabbaneefachuuf jecha bishaanitti utaale Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Kaayirootti mucaa qilleensa ho'aa irraa of qabbaneessuuf bishaan keessatti of cuuphe
Jilbeefachuun namoota kadhannaa gochaa jiran Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Leegoositti, namoota jilbeefachuun namoota fi lubootaa miidhamaniif kadhannaa taasisan
Moodeela Miriiyaam goofaree filattee,kofaltee jirtu Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Moodeela Taanzaaniyaa Miriiyaam Odemba festivaala fiilmii Kaan irratti yeroo filmiin Za Waayild Piir Tirii agarsiifame.

Suuraawwan kuni AFP, Getty Images, Reuters fi EPA irraa argaman

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata