Sareen cucitii haadha hinqabnee kunuunsaa jirti

Sareen cucii daakiyyee haadha hinaqbne kunuunsuun guddisaa jirti jedha