Abbaan alangaa biyyattii olaanoon hojjattoota motummaa 40 fi dhaabbilee dhunfaa 14 irratti himannaa banuu beekisiseera

Har'itii maro qaraatiin ta tajaajila dargaggoota Keeniyaa biyyaaleessa (NYS) horiin irra bade Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Har'itii maro qaraatiin ta tajaajila dargaggoota Keeniyaa biyyaaleessa (NYS) horiin irra bade

Abbaan alangaa Keeniyaa olaanoon hojjattoota motummaa 40 fi dhaabbilee dhunfaa 14 shakkii malaamaltummaa doolaara miiliyoon 79 tiin walqabatee himannaa irratti banuusaa beeksiseera.

Akka Noordiin Mohaammad Haajii riportarootatti himanitti, himannaan kunis tarkaanfii jalqabaa yoo ta'u, itti aanusuun gahee haala kana keessatti baankoonni xabatan adda akka baafamu himaniiru.

Daarakteera tajaajila dargaggootta Keenyya biyyaaleessa (NYS) Richaard Ndubai shakkii balleessaa doolaarii miiliiyoona 90tiif hidhaman.

Ndubaiin ka torban darbe qorannoo balleessaa tanatiif hojjiii irraa dhaabatte, nama 16 kan balleessaan shakkan waliin qabamuun fulla itti gaafatamummaa qorannoo yakkamaa (DCI) geessan.

Hidhaan tuni, saa'ati diqo eegi dareektraan seera uummata hayyeessuu Noordin Haji, faayila kaampaanii 10 ka badhaasa caalbaasii miiliiyoonaa hedduuttin himannii, qoranno argadhee jedhe mirkaneessee dhufte.

Gabaasii waan agarsiisuu, nami qabani, abbootta aangoo NYS fi dhiheessitootta adeemsa hin amanamneen dhaabbata dargaggootta irra faayida argate.

Itti aanaan ministeera dhimma dargaggootta Lilian Omollo, ta Ndubai wallin hujii irra dhaabatte, ta mana isiitti qabuuf deeman harka qorattuu yakkamaatti kennaate.

Namoonni qabaa eegaan kan caala jiru jedhan.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan