Tamboo dhaabuuf utuma hojjetamaa jiruu waggaa tokkotti kitillan lammiilee Faransaayi tamboo aarsuu dhaabaniiru

Wallee beekamaan Fireenchi Serge Gainsbourg osoo tamboo xuuxuu haadha warraa isaa Jane Birkin waliin suura ka'an Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Wallee beekamaan Fireenchi Serge Gainsbourg osoo tamboo xuuxuu haadha warraa isaa Jane Birkin waliin suura ka'an

Qorannoon akka mul'isutti Faransaayi keessatti lakkoobsi namoota guyyuu tamboo aarsanii haalaan hir'ateera. Bara 2016 irraa hanga 2017tti namoonni miiliyoona 1 ta'an tamboo xuuxuu dhaabaniiru.

Dhaabbanni qorannoo kana geggeesse ,Biiroon Qorannoo Fayyaa Hawaasaa Faransaayi ,kun waggoota kurnan darban keessatti ta'ee hin beeku jedha.

Lakkoofsi namoota tamboo xuuxanii kan haalaan hir'ate baayyinaan namoota umurii dargaggummaa keessatti argamanii fi galii gadi aanaa argatan birattidha jedha qorannochi.

Hir'achuu namoota tamboo xuuxaniif sababni biyyattii keessatti hojiin farra tamboo eegalamuusaati jedha qorannoon kun dabalee.

Akkaataa bu'aan qorannoo kanaa ibsuun bara 2017 keessa namoonni umurii 18 hanga 75 gidduu jiran harki 26.9 guyyuu tamboo aarsu turan, bara kana dura ammoo harka 29.4 turan kan guyyuu tamboo aarsan. Kana jechuun lakkoobsi namoota tamboo xuuxanii waggaa tokko keessatti miiliyoona 13.2 irraa gara miiliyoona 12.2tti hir'ateera jechuudha.

Image copyright Science Photo Library
Goodayyaa suuraa Dubartii tamboo xuuxxu

Akka Addunyaatti maaltu jira?

Qarannoon bara darboo sadarkaa tamboo xuuxuun irra jirurratti hojjetame akka mul'isutti imaammati to'annoo tamboo yeroo gara yerootti ba'us, lakkoobsi ummataa akkuma dabalaa deemuun warreen tamboo xuuxanis heddummaachaa deemu.

Addunyaarratti namoota 10 keessaa tokko balaa tamboo xuuxuutiin kan du'an yoo ta'u walakkaan lakkoofsa kanaa biyyoota akka Chaayinaa, Indiyaa, Ameerkaa fi Raashiyaa keessaati.

Biyyaa biyyaatti yoo ilaalamu tamboo xuuxuun biyyoota guddatan irraa gara biyyoota guddataa jiraniitti heddummaataa jiraachuutu qorannoodhaan ifoome.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan