Balaa konkolaataa kaleessa Ertiraatti qaqabeen namoonni 33 du'an

Awutobisii Asimaraa lafa Ashandaa jedhamee beekamutti garagalee Image copyright ERI-TV

Balaa konkolaataa kaleessa Ertiaatti qaqabeen namoonni 33 yoo du'an 11 irra ammoo balaa cimaan gahu dhagahame.

Balaa kan qaqabees daandii Asmaraadhaa gara Karan geessu irratti ta'u wiirtuu oduu motummaa biyyatti beeksise.

Awutobisiin namoota fe'ee Asimaraa irraa gara kallattii kaaba'liixaatti deemaa turees lafa Ashandaa jedhamutti garagalusaatiin konkolaachisaa dabalatee namoota 11 balaa cimaaf saaxilamuun hospitaalatti ergamusaanii maddichi ibseera.

Geejibbichi awutobisii kunis namoota ayyaana amantaa waggaa kabajuuf adeemaa turan 45 fe'ee osoo adeemuu daandii bahuun alayyaa gadi fageenya meetira 80 keess galuun garagale.

Akka maddichi eereettis, balaan kan qaqabee saffisaa barbaadamuun oliin konkolaachisaa kan ture ta'usaa waajjira polisii Eritiraa eeruun maddichi gabaaseera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan