Paapu'aa Niiw Giiniitti Feesbuukiin baatii tokkoof ugguramuufi

Hojii geggeessaa Feesbook Maark Zuukeerbeerg mana marii Ameerikaa duratti wayita dhuga bahan Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Hojii gaggeessaa Feesbook Maark Zuukeerbeerg mana marii Ameerikaa duratti wayita dhuga bahan

Paapu'aa Niiw Giinii baatii tokkoof feesbuukii ugguruun eenyummaa sobaa adda baasuu fi miidha marsariitii kanaan walqabate dhufuus xinxaluuf jetti.

Namoonni oddeeffannoo sobaa fi sagaagalaa maxxansaan adda bahu jechuun ministerri kominikeeshenii Saam Baasiil dubbataniiru.

Akkasumas biyyatiin walqunamtii hawwasummaa morkataa ta'ees qopheeessu akka maltuus eeraniiru.

Gochaa Kaambiriij Analytikaan walqabatee oduu sobaa irratti tarkaanfiin fudhate qeeqa kan qaqabsiise wayita ta'u feesbook akka qoratamus tasiseera.

Paapu'aa Niiw Giiniitti namoonni interneetii argachuu danda'an hanga yoonaatti %10 qofa ta'anis, fayyadama internetii ilaalchifte himaammanni isheen qabdu cima akka ta'e agarsiisa jirti.

Mootummaan biyyatiis uggura baatii tokko turu keessatti akkaata fayyadama feesbuukii xinxaluu fi kanneen seera yakka Cybeerii bara 2016 keessa tumame cabsaniis seeratti dhiheesuu barbaada.

''Yeroo kana keessatti oddeeffanoowwan fayyadamtoota maqaa sobaatti fayyadamuun waan dharaa fi dogooggoorsoo ta'an akkasumas kanneen suurawaan sagaagalummaa maxxansan akka adda baasan,'' jechuun Mr. Baasiil Poost-Kuuriritti dubbataniiru.

Dabalaa dhufuun ''oduu sobaa'' warri jedhaman kanaa, gita addunyaatti kaampaanoota tekinoolojii gurguddoof rakkoo cimaa ta'aniiru. Oddeeffannoon sobaa fi dogoogoorsoo yeroo akkamii akka fayyadamtootarra gahu malan akkeekkachisuu dhabuu isaniin qeeqni irra gaha tureera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan